top of page

Oferujemy ochronę fizyczną, VIP, monitoring GPS i inne...

Podstawową usługą świadczoną przez Ochrona24 jest ochrona fizyczna, polegająca na obecności pracowników ochrony na terenie obiektu chronionego. Ten model ochrony jest zorganizowany zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym (Ustawa o ochronie osób i mienia, Prawo Pracy, Kodeks Pracy, Ustawa o ochronie informacji niejawnych i inne regulacje prawne) oraz dobrymi praktykami branżowymi i doświadczeniem na rynku.

bottom of page